Nederlandstalige publicaties

Rioolscan Sanitas Water: Opsporing foutaansluitingen. Aanmelding RIONED innovatieprijs, 2018

• Waterkwaliteitscheck Het belang van aandacht voor de microbiologische kwaliteit van water in de stad, 2017

• Risico-inventarisatie waterspeelplaats Zuiderpret, Den Haag. Voorbeeld van een waterkwaliteitsanalyse, 2017

• Water in de openbare ruimte heeft risico’s voor de gezondheid. Toelichting bij het Engelstalige proefschrift, 2014

• Water in de stad: Leuk en Link. H2O tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling, 2014

• Gezondheidsaspecten van “Water op straat” RIONED bureaustudie, 2010

• Volksgezondheid en water in het stedelijk gebied STOWA, 2009