Onderzoek waterkwaliteit Binnenschelde

Sanitas onderzocht de waterkwaliteit van de Binnenschelde in 2019 en 2020. Dit leidde tot een aantal verrassende bevindingen én aanbevelingen.

In 2019 en 2020 deed Sanitas in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom onderzoek naar de waterkwaliteit van de Binnenmaas. Het waterschap, dat tijdens het seizoen regelmatig het water bij het zwemstrand onderzoekt, heeft de kwaliteit als onvoldoende beoordeeld. De gemeente wilde weten hoe het precies zat.

Sanitas voerde een extra waterkwaliteitsscheck uit en bestudeerde de gegevens van het Waterschap. Na analyse bleek tijdens mooi weer de waterkwaliteit van het zwemstrand uitstekend. Pieken traden alleen op bij minder mooie dagen (<22 graden). Ook was er geen verband met regenval (de factor afspoeling van vogel- en hondenpoep).

Niet de watervogels of de recreanten in en nabij het zwemstrand veroorzaken de pieken die leiden tot een slechte beoordeling, maar het ontbreken van een lozingsput voor Campers. Ook werden er aan de Oostzijde van de Binnenschelde hoge pieken gemeten, vooral in het najaar. Het vermoeden bestaat dat hier foutaansluitingen de waterkwaliteit negatief beïnvloeden.

Dit jaar gaat de gemeente extra toezien op afvalwater van campers en het onderhoud van het nieuwe lozingspunt voor afvalwater van de campers. Ook zal er naar alle waarschijnlijkheid vervolgonderzoek plaatsvinden naar foutaansluitingen.

Wilt u meer weten over dit onderzoek, of heeft u twijfels over de waterkwaliteit in uw gemeente, neem dan contact met ons op.