Foutaansluitingen opsporen met RioolScan

RioolScan

Sanitas Water spoort systematisch en kostenbewust foutaansluitingen door middel van de RioolScan. De RioolScan is ontwikkeld om in grote bemalingsgebieden (van meer dan 5km) efficiënt foutaansluitingen op te sporen. Het onderzoek gebeurt in twee fases.

  Fase 1: Onderzoek naar foutaansluitingen op stelselniveau

Putsensoren in de inspectieputten maken de aanwezigheid van de foutaansluitingen op hoofdlijnen inzichtelijk. Bij dit onderzoek plaatsen we tijdelijk putsensoren en nemen we watermonsters.  Op deze manier wordt heel snel duidelijk in welke strengen foutaansluitingen aanwezig zijn én welke strengen schoon zijn.

  Fase 2: Nader onderzoek foutaansluiting op strengniveau

De uitkomsten van fase 1 vormen de basis voor gericht onderzoek op strengniveau. Daar waar zich  vermoedelijk foutaansluitingen bevinden, zorgt de RioolBuisSensor voor een nauwkeurige plaatsbepaling. De RioolBuisSensor meet iedere 10 cm de temperatuur in de buis en kan op deze manier ongewenste lozingen zeer exact achterhalen.

Voordelen gebruik methodiek RioolScan

Een groot voordeel van deze methode van opsporen van foutaansluitingen is dat het onderzoek uitgevoerd kan worden zónder dat medewerking van de bewoners nodig is. Ook is de methode zeer geschikt voor grote stelsels, omdat het onderzoek eerst op grote lijnen de vervuiling opspoort en dan pas op strengniveau wordt uitgevoerd. Dit werkt uiteraard kostenbesparend.

Is RioolScan iets voor u?

Natuurlijk zijn er meerdere methodes om foutaansluitingen op te sporen. Aan elke methode zitten voordelen, maar kleven ook nadelen. Sanitas Water heeft daarom in samenwerking met haar opdrachtgevers een overzicht gemaakt van alle voor- en nadelen van de diverse methodes om foutaansluitingen op te sporen. Hiermee kunt u beoordelen welke methode  voor uw probleem de slimste is.

De werkwijze van de RioolScan is ook uitgebreid beschreven in Vakblad Riolering.

Voor onderstaande gemeentes hebben we inmiddels een gehele of gedeeltelijke RioolScan mogen uitvoeren:

  • Den Haag
  • Tilburg
  • Woerden
  • Den Bosch
  • Zeist
  • Renswoude
  • Bergen op Zoom

Stankvrije gemeente?

Heeft u problemen met vieze sloten, vijvers waarin geen waterlelies willen bloeien of zijn er veel klachten over verstopping of zelfs rioollucht? Dan kan het heel goed zijn dat er foutaansluitingen in het spel zijn. Wilt u dat wij vrijblijvend een kijkje komen nemen? Neem dan contact met ons op!

 

 

 

 

 

Opsporing foutaansluitingen gemeente Zeist 2019

Voor de gemeente Zeist onderzocht Sanitas in 2018 een groot deel van het hemelwaterriool. Dit omdat de gemeente het idee had dat er niet alleen hemel- en regenwater in het HWA terecht kwam, maar ook huishoudelijk afvalwater.

Getrapt onderzoek naar foutaansluiting bespaart kosten

Na inspectie van 90 putten en het nemen van watermonsters, werd al snel duidelijk waar verdachte plekken waren: strengen die mogelijk foutaansluitingen bevatten. In deze strengen werden vervolgens RioolBuisSensoren geplaatst gedurende een droge periode. Verhoogde temperatuur signaleert de plek van foutaansluitingen. Omdat de sensoren er 24 uur per dag hangen, ontstaat vaak een duidelijke dag- en nacht patroon van de lozingen.

Direct resultaat RioolScan

De sensoren werken met accu's en wifi. Dit maakt het mogelijk eigenlijk al direct te zien waar mogelijk foutaansluitingen zijn. Ook is het niet nodig om bewoners lastig te vallen. De RioolScan is daarmee een objectief en betrouwbaar, maar vooral ook betaalbaar instrument voor het snel opsporen van foutaansluitingen. In het vakblad Riolering (januari 2019) stond een uitgebreid artikel. U vindt deze ook terug in de publicaties.